Termín BZK a SZZK v LS 2016/2017 (jaro):

– klauzura 29. 5. 2017
– obhajoba závěrečných prací 31. 5. 2017
– ústní část státní zkoušky 31. 5. 2017
odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce 17. 4. 2017 (termín FF UK)
kontrola splnění studijních povinností 10. 5. 2017 (termín FF UK)
odevzdání bakalářských a magisterských závěrečných prací 10. 5. 2017 (termín ÚBS – standardně měsíc před státnicí)

Úvod > Organizační změny > Změny konzultačních hodin