Termín BZK a SZZK v LS 2016/2017 (jaro):

– klauzura 29. 5. 2017 v 9.00 h. v č. 304
– obhajoba závěrečných prací 30. 5. 2017 od 9.00 hod. v č. 303
– ústní část státní zkoušky 31. 5. 2017 od 9.00 hod. v č. 303
odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce 17. 4. 2017 (termín FF UK)
kontrola splnění studijních povinností 10. 5. 2017 (termín FF UK)
odevzdání bakalářských a magisterských závěrečných prací 10. 5. 2017 (termín ÚBS – standardně měsíc před státnicí)

Úvod > Pro studenty > Termín BZK a SZZK v LS 2016/2017 (jaro):