Termín BZK a SZZK v září 2017 (podzim)

Termín BZK a SZZK v září 2017
– klauzurní práce: pondělí, 4. 9. 2017
– obhajoba závěrečných prací:  středa, 6. 9. 2017
– ústní část státní zkoušky   středa, 6. 9. 2017
– odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce 13. 7. 2017
– kontrola splnění studijních povinností: 18. 8. 2017 (Bc.), 23. 8. 2017 (Mgr.)
– odevzdání bakalářských a magisterských závěrečných prací: 4. 8. 2017

Harmonogram ak. roku 2016/17

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/opatreni-dekana/harmonogram/harmonogram-akademickeho-roku-201617/

 

Úvod > Organizační změny > Změny konzultačních hodin