Výběrové řízení Erasmus +

Ústav bohemistických studií FF UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty studentů na zahraničních univerzitách pro akademický rok 2018/2019 v rámci programu Erasmus+. Zájemci o studijní pobyt nechť do 26. 3. 2018 zašlou na e-mailovou adresu tomas.vucka@seznam.cz motivační dopis, který musí obsahovat tyto náležitosti: osobní údaje (jméno a příjmení, kontaktní adresa /e-mail), jméno vybrané univerzity (fakulty), dobu předpokládaného pobytu (v případě možné volby mezi jedním či dvěma semestry), důvod volby vybrané univerzity (fakulty) a specifikaci studijního záměru (náplň studia s ohledem na vlastní specializaci, bakalářskou či diplomovou práci apod.). Předpokladem pro výběr uchazeče je také zvládnutý anglický jazyk na minimální na úrovni B2. Výběrové řízení proběhne dne 28. 3. 2018 ve 13.00 hod. v místnosti č. 303 na hlavní budově FF UK

 

Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení Erasmus +