Monografie

Tvurci psani Hajickova

PhDr. Zuzana Hajíčková, členka Ústavu bohemistických studií FF UK, vydala v nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy monografii o tvůrčím psaní

Publikace je výstupem projektu Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím (druhém) jazyku podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (projekt č. 310015) a řešeného v letech 2015 až 2016. Zabývá se rozvojem řečové dovednosti psaní u mírně a středně pokročilých studentů češtiny jako cizího (druhého) jazyka.

__________________________________________________________________________________

Multilingvní projektová monografie_obálka

 

Multilingvní monografie k projektu WRILAB2

V nakladatelství LIT vyšla vícejazyčná monografie WRILAB2 A Didactical Approach to Develop Text Competences in L2 (editoři Anna-Maria Perissutti, Sonja Kuri, Ursula Doleschal, ISBN 978-3-643-90859-9). Jedná se o výstup mezinárodního projektu Wrilab2 (www.wrilab2.eu), na němž participovalo pět evropských univerzit a přidružené instituce. Za českou stranu projektu jsou spoluautorkami publikace členky Ústavu bohemistických studií FF UK, Phdr. Ana Adamovičová a PhDr. Zuzana Hajíčková. Kniha je věnována teorii i praxi rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině, italštině, němčině a slovinštině jako druhém jazyku a nácviku této dovednosti v on-line prostředí na projektovém portálu. Publikace je určena pro potřeby vysokých a středních škol vzdělávajících nerodilé mluvčí, jejichž cílovým jazykem je jeden ze čtyř uvedených jazyků.

_______________________________________________________________________________