Erasmus

Aktuální nabídka

1 místo na praktickou stáž Erasmus v České škole v Madridu (http://ceskaskolamadrid.es/cs/home/). Zájemce o stáž může přímo kontaktovat na emailu: ceskaskolamadrid@hotmail.com.

Co se týká stáže, tak bude spadat pod praktickou stáž Erasmus, která  je placena formou stipendia – to je vyšší než u Erasmus studia.  Minimální délka pobytu je 60 dní.  Tyto dny se započítávají do tzv. „ 365 Erasmus dní“ – tyto dny se sčítají –  student nesmí přesáhnout 365 dní pobytu na studijním pobytu Erasmus a na Erasmus praktické  stáži během jednoho studijního cyklu – magistra nebo bakaláře.

Jediným háčkem je uzávěrka online aplikace Erasmus(https://is.cuni.cz/webapps/) , kam se student – stážista také musí nahlásit, je to již 30.7. 2016.

_____________________________________________________________________________________

Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Bilaterální smlouvy Erasmus+ zde.


Vyjet na zahraniční stáž mohou studentivyšších ročníků v případě hlubokého a odůvodněného zájmu (např. výzkum a psaní bakalářské/diplomové práce), při výborném studijním prospěchu(nutno komisi předložit výpis studijních výsledků) a dostatečné jazykové znalosti.

Informace k programu Erasmus a administrativní postup: http://www.ff.cuni.cz/FF-272.html

On-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/.

Studenti se musí ve webové aplikaci přihlásit nejpozději v den výběrového řízení. Lze podat přihlášku až na tři místa.

Studenti, kteří chtějí vyjet přes jiné ústavy, musejí absolvovat výběrové řízení i na mateřském ústavu, tj. na obou.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.

Více informací sekce Erasmus na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty UK.

Výběrové řízení na studijní
pobyty v rámci programu Erasmus+ pro studenty ÚBS na ak. rok 2015/2016

Podmínky:

– výborné studijní výsledky,
– znalost jazyka cílové země min. na úrovni B2,
– studium příbuzného (slavistického) oboru na zahraniční univerzitě,
přihláška v aplikaci https://is.cuni.cz/webapps do 14. 3. 2016,
– motivační dopis na e-mail tomas.vucka@ff.cuni.cz do 14. 3. 2016.

Výběrové řízení proběhne 18. 3. 2016 v 10 hod.

S případnými dotazy se prosím obracejte na PhDr. Tomáše Vučku.