Rozvrh

Aktuálně:

 

Konzultace dr. Bischofové dne 16. 11. 2017 odpadají.

Výuka dr. Starý Kořánové odpadá od 10. 11. do 22. 11. 2017, bude nahrazena. 

Rozvrh ZS 2017/2018

 

Aktuální rozvrh na zimní semestr ak. roku 2017/2018 je k dispozici ke stažení ve formátu Excel zde.

Rozvrh kurzu pro stážisty a postgraduanty naleznete zde: staziste_ZS_2017_aktualneII.

Výuka dr. Adamovičové začne 17.10.2017, je služebně v zahraničí.

Studentům doporučujeme navštěvovat a zapsat si předmět:

Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu AMLV00062

Čtvrtek 10:50 – 12:20

Místo výuky: S131 (nám. J. Palacha 2, suterén)

Vyučující: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina

Seminář je primárně určen studentům bohemistiky pro cizince a cizincům studujícím na Univerzitě Karlově, kteří by se chtěli seznámit s možností využití jazykových korpusů v akvizici českého jazyka jako cizího. Studenti by již měli znát základy práce s korpusem (doporučuje se absolvování kursu Český jazyk a korpus nebo souběžnou účast s tímto kursem, popř. online kurz http://wiki.korpus.cz/doku.php/kurz:uvod).

Cílem semináře je obohatit slovní zásobu studentů, zlepšit jejich znalost gramatiky a především naučit je řešit úkoly pomocí korpusu. V průběhu semestru se budeme zabývat valencí sloves a nejčastějšími kolokacemi substantiv s jinými slovními druhy, pracovat s rozhraním KonText a manažerem AntConc, pomocí kterého si během semestru vytvoříme společný korpus, na jehož základě budeme analyzovat lexikální bohatost textů studentů.

Počet studentů v semináři je z kapacitních důvodů omezen na 10.

Konzultační hodiny v zimním semestru 2017/18 najdete zde :KONZULTACE ZS 17-18.
Úvod > Studium > Rozvrh