Uchazeč

V akademickém roce 2017/2018 nebude otevřen první ročník bakalářského ani navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2017 neuskuteční.  Předpokládáme, že bakalářské studium oboru Čeština pro cizince bude po schválení akreditace opět otevřeno v akademickém roce 2018/19.

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

Ústav bohemistických studií otevírá v rámci studijního programu filologie.

Tříleté bakalářské studium studijního oboru čeština pro cizince. Obor čeština pro cizince není určen pro studenty, jejichž mateřštinou je čeština.

Dvouleté navazující magisterské studium oboru čeština pro cizince. Toto studium je prezenční jednooborové.

Úvod > Uchazeč