Profilové projekty

Pracovníci ústavu se spolupodíleli na realizaci výzkumného záměru Český národní korpus a korpusy dalších jazyků a účastnili se i mezinárodních projektů EU Euro Languages Net Plus a APLEC. K dlouhodobě realizovaným projektům ústavu patří i popis české frazeologie a idiomatiky a výzkum běžně mluvené češtiny. Někteří členové ústavu se podíleli ve spolupráci s TU v Liberci na projektu Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (tvorba tzv. žákovského korpusu) a spoluautorsky přispěli k vytvoření metodické příručky pro nízkoprahové kurzy češtiny. Členové ústavu dále participovali na projektech Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentním európskym univerzitám (Expert); Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým; Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů a Čeština v afázii: čtyři experimenty. V letech 2013-2014 se někteří členové zapojili do přepracování zkoušky z češtiny pro žadatele o trvalý pobyt pod záštitou NÚV. V letech 2014–2016 se členové ústavu podílí na mezinárodním projektu WRILAB2, který se týká psaní v druhém jazyce. V roce 2016–2020 se účastní projektu Ministerstva kultury NAKI II – Abeceda českých reálií.

Úvod > Věda a výzkum > Profilové projekty