Přijímací řízení 2019

Bakalářský studijní program Bohemistika pro cizince
Přijímací zkoušky : 05.06 2019 od 13:00
Náhradní termín: 18.06.2019 od 10:00

Více informací

Bohemistika pro cizince

V akademickém roce 2018/2019 Ústav bohemistických studií otevírá nově akreditovaný obor Bohemistika pro cizince.

Více informací

Publikace pracovníků ÚBS

Mezi četné publikace vznikající v ÚBS tradičně patří jak práce teoretického charakteru, tak učebnice a praktické materiály.

Více informací