X. Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Prostor pro setkávání jazyků, literatur a kultur, podrobnosti o sympoziu zde

Více informací

Intenzivní kurz

Intenzivní kurz pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince

Více informací