Zhodnoťte kurzy zimního semestru

Anonymní studentské hodnocení výuky zimního semestru probíhá do 27. 1. 2019

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci.

Více informací

Bohemistika pro cizince

V akademickém roce 2018/2019 Ústav bohemistických studií otevírá nově akreditovaný obor Bohemistika pro cizince.

Více informací

Publikace pracovníků ÚBS

Mezi četné publikace vznikající v ÚBS tradičně patří jak práce teoretického charakteru, tak učebnice a praktické materiály.

Více informací