ČesKo

8. – 12. 8. 2022 se uskuteční mezinárodní konference ČesKo.
Konference je věnována problematice kontrastivního studia češtiny a jiných jazyků. Otevírá prostor pro setkávání badatelů, kteří působí v různých výzkumných oblastech propojených kontrastivním pohledem na jazyk, jeho osvojování, užívání a korpusové zpracování.

Více informací

Videoprojekt studentů češtiny jako cizího jazyka na ÚBS FF UK

Báseň Deník Rychlého člověka současného autora Tomáše Míky v podání studentů bohemistiky pro cizince.
Premiéra se koná ve čtvrtek 24. února od 18.30 na You tube.

Více informací