Soutěž Student a věda

Soutěž Student a věda

Podrobnosti naleznete zde: https://studentaveda.ff.cuni.cz/

Přijímací řízení 2019

Bakalářský studijní program Bohemistika pro cizince
Přijímací zkoušky : 25.-26.05. a 1.-13.06 2019
Náhradní termín: 18.-19.06.2019

Více informací

Bohemistika pro cizince

V akademickém roce 2018/2019 Ústav bohemistických studií otevírá nově akreditovaný obor Bohemistika pro cizince.

Více informací

Publikace pracovníků ÚBS

Mezi četné publikace vznikající v ÚBS tradičně patří jak práce teoretického charakteru, tak učebnice a praktické materiály.

Více informací