Dne 1. 7. 2023 došlo ke splynutí Ústavu bohemistických studií s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících v nový Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících.
Jsme rádi, že společně můžeme nabídnout ještě širší nabídku našich programů a nahlížet na český jazyk jako cizí, druhý, zděděný a znakový.

ProCzeFor

Zlepšete si výslovnost češtiny s aplikací ProCzeFor! Aplikace je zdarma dostupná pro všechny studenty Univerzity Karlovy.

Více informací
Heritage language conference