Přihlašování na LŠSS 2022

Přihlašování na 65. ročník Letní školy slovanských studií (22.7.-19.8.2022) bylo zahájeno

Těšíme se na všechny účastníky!

Více informací

Videoprojekt studentů češtiny jako cizího jazyka na ÚBS FF UK

Báseň Deník Rychlého člověka současného autora Tomáše Míky v podání studentů bohemistiky pro cizince.
Premiéra se koná ve čtvrtek 24. února od 18.30 na You tube.

Více informací