BIBLIOGRAFIJA PO SOPOSTAVITĚL’NOMU IZUČENIJU RUSSKOGO I ČEŠSKOGO JAZYKOV

Členové Ústavu bohemistických studií Mgr. Darina Ivanovová a PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. a absolventi jeho magisterského studia Světlana Izmailova, Jana Macurová, Kateřina Romaševská a Jevgenija Uljankina se autorsky spolupodíleli pod vedením prof. PhDr. Hany Gladkové, CSc. na vzniku publikace BIBLIOGRAFIJA PO SOPOSTAVITĚL’NOMU IZUČENIJU RUSSKOGO I ČEŠSKOGO JAZYKOV (Bibliografie rusko-českých srovnávacích publikací). Monografie je jedním z výsledků projektu GAČR P406/12/J010 Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým.

První část knihy má monografický ráz a obsahuje sérii kapitol s přehledem základních vědeckých publikací na téma srovnávací analýzy češtiny a ruštiny. Analytické studie (kapitoly) zohledňují fonetickou, lexikální, slovotvornou, morfologickou, syntaktickou a didaktickou stránku srovnávací analýzy zkoumaných jazyků.

Druhou část monografie tvoří bibliografický soupis dostupné česko-ruské srovnávací literatury. Bibliografie respektuje českou citační normu ČSN ISO 690 a je strukturována podle jazykových rovin.

Kniha je určena odborné veřejnosti, které bude sloužit pro vyhledávání příslušné literatury, a to i v elektronické podobě (http://www.ff.cuni.cz/knihovna/).

 

Úvod > Nástěnka > BIBLIOGRAFIJA PO SOPOSTAVITĚL’NOMU IZUČENIJU RUSSKOGO I ČEŠSKOGO JAZYKOV