Nové studijní předpisy


PROSÍME POZOR! OD 1. ŘÍJNA 2017 PLATÍ NOVÉ STUDIJNÍ PŘEDPISY

Od nového akademického roku (tj. od 1. října 2017) na univerzitě i na fakultě vstupuje v platnost celá řada nových předpisů; jde o změny široké, týkající se různých oblastí studia.

Odkazy na základní předpisy naleznete na stránkách fakulty (http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/vnitrni-predpisy/), zejména zde: Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 23. 6. 2017

Mimo jiné:

– částečně se mění lhůty plnění zapsaných předmětů: u zkoušky mají studenti vždy čas až do konce dalšího akademického roku po roce zápisu předmětu jako dosud, ale u jiných forem atestace je třeba ji splnit do konce akademického roku, kdy si předmět zapsali. S několika výjimkami: vedoucí katedry/ústavu může povolit pozdější plnění na základě žádosti; u cizího jazyka ve společném základu platí to, co dosud, tj. lze skládat kdykoliv po zapsání; a u předmětů, které si studenti zapsali před 1. říjnem 2017, platí přechodná ustanovení, a tedy stávající podmínky.

mění se termíny i formy u zadávání a odevzdávání závěrečných prací. Bakalářskou práci nově „je obvyklé“ zadat již do konce 5. semestru. K obhajobě práce může student jít 6 měsíců od zadání, ne dříve.

 

Úvod > Nástěnka > Nové studijní předpisy