Termín pro podání žádosti o uznání předmětů

Termín:  – pro podání žádosti o uznání předmětů – do 31. 8. 2018
– pro splnění studijních povinností a podání žádosti o zápis do dalšího ročníku – do 14.9. 2018

Úvod > Nástěnka > Termín pro podání žádosti o uznání předmětů