Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací

Termíny pro vložení bakalářských a diplomových prací do SIS a odevzdání vytištěných prací do sekretariátu ÚBS:

SZZK

leden/únor            – do 2. 1. 2019
květen                   – do 10. 5.
září                         – do 3. 8.

Vedení ÚBS upozorňuje všechny posluchače, že po uvedených datech už nebudou práce akceptovány a obhajoba bude možná až v dalším termínu.
Úvod > Nástěnka > Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací