Závěrečné práce od 1. 10.2017

Filozofická fakulta se řídí opatřením rektora č. 13/2017 a dokumentem, který vychází na základě tohoto opatření: Evidence a zveřejňování závěrečných prací od 1.3.2017 (metodický materiál), viz http://www.cuni.cz/UK-8194.html, a dále čl. 21 odst. 6 a čl. 32 odst. 6 Pravidel pro organizaci studia na FF UK, ve znění účinném od 1. 10. 2017.

Z těchto materiálů, které se týkají bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, vyplývá, že závěrečné práce se odevzdávají v elektronické podobě.

Odevzdání listinné podoby práce není povinné. Vedení Ústavu bohemistických studií zastává názor, že bakalářská a diplomová práce je symbolické zakončení určitého stupně studia a mělo by mít i určitou důstojnou podobu, což je vytištěná a svázaná práce, završení práce autora. Proto doporučuje studentům odevzdat jednu vytištěnou a svázanou kopii řádně elektronicky odevzdané závěrečné práce v pevných deskách pro autora a jednu vytištěnou kopii (možno i oboustranně) v kroužkové vazbě, a to jako pomocný podklad pro obhajobu.

 

Úvod > Pro studenty > Závěrečné práce od 1. 10.2017