Informace pro studenty na LS 2017/18

1/ Upozornění pro studenty – splnění zápočtů do konce akademického roku Podle nového studijního řádu veškeré předměty zapsané 1.10. 2017 a později, které končí zápočtem, musí být splněny do konce stávajícího akademického roku, tedy do 14. 9. 2018 (termín splnění studijních povinností v SiS). Zejména u zápočtů v letním semestru na toto prosím berte zřetel!

 

2/ Plnění povinných předmětů oboru Čeština pro cizince (bakalářské studium)

Žádáme studenty, aby neodkládali plnění povinných předmětů oboru Čeština pro cizince. V akad. roce 2017/2018 jsou naposledy otevřeny předměty (pouze!) pro 3. ročník podle doporučeného studijního plánu. Vzhledem ke končící akreditaci nebudou v příštím roce otevřeny žádné předměty oboru Čeština pro cizince, pozdní plnění předmětů z 3., případně i 2. či 1. ročníku je třeba vyřešit co nejdříve s garanty daných předmětů, nebo s vedením ústavu. Děkujeme za pochopení. 3/ Možnost zápisu Diplomového semináře v letním semestru

Studenti, kteří si v zimním semestru 2017/2018 nezapsali dvousemestrální Diplomový seminář (pod kódem ACC100067) mají možnost zapsat si alespoň jednosemestrální Diplomový seminář na letní semestr (kód ACC100099), pokud pravidelně konzultují bakalářskou práci se svým vedoucím a chtějí se účastnit obhajoby své práce nanečisto – buď jako vystupující, nebo jako posluchači. Termín akce bude sdělen. Studenti, kteří již mají zapsaný kód ACC100067, si nový kód nemohou zapisovat.

 

4/ Předmět ABO700201 Čeština na vlnách II

Upozorňujeme studenty na možnost zápisu povinně volitelného kurzu probíhajícího v anglickém jazyce. Rozvrh a sylabus viz SiS.

 

Úvod > Nástěnka > Informace pro studenty na LS 2017/18