Přijímací řízení pro obor Bohemistika pro cizince

Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK připravuje otevření bakalářského programu Bohemistika pro cizince. Nyní probíhá závěrečná fáze schvalování akreditace tohoto programu. Pokud bude akreditace schválena včas, vyhlásí fakulta přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 – s přijímacími zkouškami koncem srpna nebo v září letošního roku a nástupem do studia v říjnu. Aktuální informace najdete na webu fakulty a ústavu.

Úvod > Nástěnka > Přijímací řízení pro obor Bohemistika pro cizince