Dodatečné přijímací řízení

Dodatečné přijímací řízení bakalářského Bohemistika pro cizince se uskuteční během srpna a září 2018. Přesné datum bude zveřejněno na konci června 2018 na našich webových stránkách. Přijímací zkouška bude mít podobu písemného testu; modelovou variantu najdete na  https://ubs.ff.cuni.cz/cs/uchazec/ukazky-testu/  . 

 

Úvod > Nástěnka > Dodatečné přijímací řízení