Zápis atestací do SIS pro postup do dalšího ročníku

Stejně jako v předchozích letech a v souladu s harmonogramem stávajícího akademického roku mají studenti Bc. a NMgr. studia pro postup do dalšího ročníku právo na uznání pouze těch předmětů, jejichž splnění budou mít SIS zaneseno nejpozději v pátek 14. září 2018. Poté bude SIS pro zápis atestací zcela uzavřen. Dočasně, ale na více než měsíc. (Výjimečné případy, nastanou-li, bude muset vedoucí ZS řešit elektronicky s vedoucí SO: sdělí jí, kdo, jaký předmět s jakým kódem, s jakým datem splnění a s jakým ohodnocením 1/2/3/Z/spl absolvoval, a rovněž se zdůvodněním, proč zápis atestace neproběhl v souladu s termíny z předpisů.) Studenti jsou o předpisech a termínech rovněž informováni

Úvod > Pro studenty > Zápis atestací do SIS pro postup do dalšího ročníku