Akreditace bakalářského programu Bohemistiky pro cizince

Akreditace bakalářského programu Bohemistika pro cizince byla schválena v červnu 2018. Program bude otevřen pro akademický rok 2019/2020. Přijímací zkoušky se uskuteční v červnu 2019.  Aktuální informace najdete na webu fakulty a ústavu. Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

Úvod > Nástěnka > Akreditace bakalářského programu Bohemistiky pro cizince