Státní závěrečné zkoušky v zimním termínu:

– termín klauzury: pondělí 28. 1. 2019 (od 9:00, 304)

– termín obhajob + ZK: středa 30. 1. 2019 (od 9:00, 417)