Univerzita třetího věku na ÚBS

Univerzita třetího věku na ÚBS

 

Pro školní rok 2020/2021 připravuje pro Univerzitu třetího věku (U3V) Ústav bohemistických studií ve spolupráci s děkanátem FF UK již třetí ročník kurzu Čeština – jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu).

Cílem jednosemestrální kurs bude představit posluchačům český jazyk ve světových souvislostech. Jednotlivé přednášky budou věnovány různým aspektům tohoto pohledu na češtinu „z druhé strany“, pozornost bude věnována zejména místu češtiny a české kultury v rámci jazyků světa, zvláště pak Evropy, postavení češtiny v rámci Evropské unie a jazykové politice ČR. Další přednášky se zaměří na charakteristiku češtiny jako jazyka rodného, cizího a druhého, na zásady komunikace s cizincem, na pracoviště na zahraničních školách, kde je vyučována bohemistiky, na typické chyby cizinců v češtině atd. Pozornost bude věnována i výuce žáků cizinců v českých školách. Další blok přednášek bude zaměřen na problematiku reflexe české kultury, zvláště literatury ve světě. Konečně program seznámí posluchače i s programem vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí a s českými jazykovými enklávami a ostrovy v zahraničí.

Vyučovat v kurzu budou zkušení pedagogové Ústavu bohemistických studií Mgr. Jana Dolenská, PhDr. Tomáš Vučka a PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

 

Úvod > Nástěnka > Univerzita třetího věku na ÚBS