ZRUŠENÍ PREZENČNÍ VÝUKY

Vážení studenti,

od 11.3.2020  nabývá účinnosti Mimořádné opatření, kterým se ruší prezenční výuka.

Jednotliví vyučující vás budou informovat, jakým způsobem bude probíhat náhradní plnění výuky. Vzhledem k tomu, že výuka je zrušena na neurčitou dobu, je nutné, abyste kontinuálně přešli na distanční výuku např. moodle kurzy.

Z opatření vyjímáme:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

 

 

Úvod > Nástěnka > ZRUŠENÍ PREZENČNÍ VÝUKY