SZZK na Ústavu bohemistických studií

Státní závěrečné zkoušky v letním semestru ak. roku 2019/2020

Bakalářská závěrečná zkouška:  2. 9. 2020.
Termín odevzdání bakalářských prací:  31.7. 2020.
Práce se odevzdává pouze prostřednictvím SIS.

Bakalářská státní závěrečná zkouška 3.06.2020 se nekoná.

 

Úvod > Nástěnka > SZZK na Ústavu bohemistických studií