Odešla Helena Confortiová

V těchto dnech nás opustila ve věku 86 let dlouholetá spolupracovnice Ústavu bohemistických studií a lektorka Letní školy slovanských studií PhDr. Helena Confortiová, CSc.
Helena Confortiová, roz. Šindlerová, zahájila svou pedagogickou dráhu učitelky češtiny pro cizince krátce po druhé světové válce v tehdejším studijním středisku v Mariánských Lázních. Aspiranturu absolvovala v Ústavu pro jazyk český pod vedením Marie Těšitelové a Františka Daneše. V ÚJČ se také věnovala matematické lingvistice. Dlouhá léta vyučovala v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy a spolupracovala i s naším ústavem (jako vyučující, oponentka kvalifikačních prací, členka zkušebních komisí), jako lektorka českého jazyka se účastnila dvaceti běhů Letní školy slovanských studií.
Helena Confortiová je autorkou či spoluautorkou odborných prací o češtině (např. O češtině v číslech) a především osvědčených učebnic češtiny pro cizince (např. Seznam nejfrekventovanějších českých sloves, Čeština pro mírně pokročilé, Il ceco per i principianti, Češskij jazyk, Čeština pro pokročilé, Mluvíme česky…).
Čest její památce!

Úvod > Nástěnka > Odešla Helena Confortiová