Ze studentských prací

Malý průvodce, jak přežít ÚBS a vytěžit z něj (a Prahy) co nejvíce

Během zimního semestru napsala a nafotila kol. Vlatka Daněk Malého průvodce, ve kterém vtipně reflektuje svou zkušenost se studiem bohemistiky na FF UK, ale také svou zkušenost s Prahou, českou kulturou a mentalitou. Určitě vás pobaví, ale také donutí k zamyšlení, jak komentované jevy vnímáte a hodnotíte vy sami.