Seminář prof. Čermáka v ÚBS

srdečně vás zveme na první seminář prof. Čermáka v tomto semestru. Seminář se uskuteční ve středu 24. 3. od 9.10 na zoomu.
Přednášet bude kolega Tomáš Vučka na následující téma:
Srovnávací literatura otevírá před literárním historikem stále nové a překvapivé souvislosti, analogie a vztahy, překračující často ve vývoji literatury, umění, filosofie a teologie celá staletí. Zdánlivě nesouvislé epochy umělecké a literární jeví se záhy úzce propojené a vzájemně se ovlivňující. Komparatistovi se tak nabízí možnost studovat rozličné literární směry a školy, rozličná literární a umělecká období, která se však nevyjevují ve své autonomii a izolaci, ale naopak v pestrých souvislostech a vzájemných vazbách. Proto jsem se ve své dosavadní práci věnoval např. římské antické literatuře, alexandrijské katechetické škole, italské renesanci, ale také modernismu a baudelairovské generaci, Devětsilu a evropské avantgardě či dobrodružné populární literatuře 20. století. Byť na první pohled jeví se tyto tématické okruhy jako vzájemně těžko slučitelné, opak bývá často pravdou. Stačí jen vzpomenout například prozaika Karla Schulze: odtud vede mnoho cest, ke katolické literatuře, k italské renesanci, k platonismu stejně jako františkánské a dominikánské spiritualitě, ale také k poetismu a konstruktivismu či – překvapivě – k dobrodružným westernovkám a rodokapsům. A právě o těchto souvislostech, podložených vlastní publikační činnosti, bych rád pohovořil na semináři prof. Čermáka.

Zoomová adresa je zde:

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/9376244593

Meeting ID: 937 624 4593

 

Úvod > Nástěnka > Seminář prof. Čermáka v ÚBS