Odešel Milan Šára

Nedávno nás po dlouhé těžké nemoci opustil docent Milan Šára, dlouholetý vynikající pracovník Ústavu bohemistických studií a báječný kolega.

Milan Šára (1932-2021) zasvětil celý svůj profesní život oboru čeština pro cizince: pedagogickému působení, vytváření učebních a studijních materiálů, odborné činnosti. Stal se známou a uznávanou osobností na bohemistických pracovištích bez nadsázky po celém světě.

Kolega Šára vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor angličtina – čeština, na němž získal titul PhDr. Úspěšnou profesní dráhu započal v roce 1958 ve studijním středisku Univerzity 17. listopadu v Mariánských Lázních, odkud po několika letech přešel zpět na alma mater. Na pražské filozofické fakultě se na pracovišti, které v průběhu let několikrát změnilo název i organizační strukturu, soustavně věnoval zahraničním bohemistům. Co se naopak po celá desetiletí neměnilo, byl jeho hluboký zájem o obor, opravdové zaujetí otázkami popisu a prezentace češtiny jejím nerodilým mluvčím. Nevšední pracovní nasazení mu nepochybně pomáhalo překonávat i nelehké časy, kdy mu byl znemožňován zasloužený odborný postup. Po listopadu ´89 se Milan Šára stává docentem a zástupcem ředitele Ústavu bohemistických studií. Na tomto postu setrvává až do odchodu do penze.

Šárovy odborné zájmy jsou velmi široké a různorodé. Co se bohemistiky týče, zabýval se zejména syntaxí (připomínáme alespoň jeho A Basic Course of Czech Syntactic Struktures), jako spoluautor se podílel na vzniku monumentálního pětidílného Slovníku české frazeologie a idiomatiky i novátorské učebnice Czech for English Speaking Students, vedl autorský kolektiv, který zpracoval popis češtiny jako cizího jazyka na úrovni B1. To je jen malý výsek Šárových pozoruhodných publikačních počinů.

Nečekaná zpráva o skonu našeho váženého a milého kolegy nás všechny hluboce zasáhla. Ztrácíme v Milanu Šárovi uznávaného odborníka a oblíbeného erudovaného pedagoga, ale především dobrého a laskavého člověka.

Čest jeho památce.

Úvod > Nástěnka > Odešel Milan Šára