FF UK a Univerzita v Padově připravily virtuální setkání pro zahraniční studenty bohemistiky

Stalo se již tradicí, že studenti bohemistiky na Univerzitě v Padově navštěvují na konci akademického roku Prahu. V rámci meziuniverzitní spolupráce pro ně Filozofická fakulta UK připravuje kulturně vzdělávací program.

Aby po loňské pauze zapříčiněné pandemií nepřišli i letos italští studenti o možnost setkat se s rodilými mluvčími češtiny, připravily obě instituce jednodenní virtuální setkání, které se uskutečnilo v pondělí 31. května 2021. Hlavním iniciátorem byl profesor české literatury na Univerzitě v Padově Alessandro Catalano.

Studenti měli možnost získat cenné informace o elektronických zdrojích současné češtiny (o jazykových korpusech a elektronických slovnících a databázích) a o jejich užívání, které jim předala a demonstrovala doktorandka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK Mgr. Sylva Nzimba. Poté je doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., působící na stejném ústavu, pozvala k aktivní účasti na lexikologicko-frazeologickém workshopu s názvem Pěkné slovo i železná vrata otvírá.

Program v odpolední části pokračoval diskusí na témata Divadelní seminář jako způsob studia české kultury a jazykaDivadelní adaptace Erbenových balad, kterou vedla PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D., z Ústavu bohemistických studií FF UK. Zapojili se jak zahraniční studenti ústavu, kteří pod jejím pedagogickým vedením hráli ve studentském představení balad K. J. Erbena, tak jejich italští kolegové. Ti pod vedením lektorky českého jazyka na Univerzitě v Padově Lajly Mashehové, absolventky FF UK, nastudovali recitaci Erbenovy balady Vodník, kterou v obrazové části doplnily originální ilustrace italského umělce.

Univerzita v Padově, založená roku 1222 jako sedmá na světě, patří mezi nejznámější a nejstarší italské univerzity. Lektorát českého jazyka v Padově byl zřízen a je provozován v rámci vládního Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí – v současné době tak MŠMT vysílá 36 lektorů češtiny do 24 zemí světa, v Itálii také na univerzity v Neapoli a Udine.

Ivana Bozděchová

 

 

 

 

Úvod > Nástěnka > FF UK a Univerzita v Padově připravily virtuální setkání pro zahraniční studenty bohemistiky