Státní závěrečné zkoušky

Bakalářská závěrečná zkouška

Klauzurní práce: nekoná se. Na tuto část zkoušky není nikdo přihlášen.
Bakalářská závěrečná zkouška: nekoná se. Na tuto část zkoušky není nikdo přihlášen.
Obhajoby bakalářských prací: nekoná se.

Státní závěrečná zkouška

Nekoná se

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky