Pozvánka na interní seminář 8.12.2021

Ve středu 8.12.2021 si vás dovolujeme pozvat na interní seminář, který se odehraje online na platformě Zoom https://cuni-cz.zoom.us/j/8545042941

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. vystoupí s příspěvkem Tematická výstavba textu v cizojazyčné výuce  

Připravovaný příspěvek je přehledového charakteru. Nepředstavuje výsledky žádného vlastního výzkumu, ale zaměřuje se na zmapování výzkumu vztaženého k tematické výstavbě textů nerodilých mluvčích.

Cílem přednášky je podat přehled i. zkoumání tematické výstavby žákovských textů psaných v jiném než mateřském jazyce a ii. zkoumání vlivu výuky tematických posloupností na  kvalitu těchto textů. Komentovány budou studie, které si kladou za cíl zjistit, do jaké míry se užití určitých tematických posloupností shoduje s celkovou jazykovou úrovní žákovských textů a do jaké míry a jak se tematická výstavba podílí na celkové kvalitě žákovských textů.

Dále budou uvedeny studie, které se zaměřují na faktory tematickou výstavbu cizojazyčných žákovských textů ovlivňující. Mezi tyto faktory bude zahrnut zvl. vliv gramatického systému prvního jazyka autora;  kulturní odlišnosti vyjadřování v různých jazycích; typ textu; slohový postup, ale i další faktory.

Následně budou shrnuty nedostatky v tematické výstavbě cizojazyčných žákovských textů identifikované v představovaných výzkumech.

V závěrečné části příspěvku zazní informace o studiích experimentálně zkoumajících vliv výuky tematické výstavby na kvalitu cizojazyčných žákovských textů a rovněž návrhy na obsah a metody výuky tohoto typu.

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na interní seminář 8.12.2021