VOLNÁ KAPACITA PŘEDMĚTŮ v LS 2021/22

Milé kolegyně, milí kolegové,

rádi bychom vás upozornili na semináře a přednášky, jejichž kapacita je nevyužita:

  • ACC500110 Česká kultura od roku 1939 do současnosti, Úterý 17:30 online dr. Velčovský
  • ACC500102 Teoretické a praktické problémy českého jazyka gramatické II., Pondělí  9:10, C 335  Hudousková
  • ACC 500104 Teoretické a praktické problémy českého jazyka lexikální a gramatické II., Středa 10:50, C321 dr. Hudousková
  • 21bACC500115x01 Četba lingvistických textů, Pátek 15:50 NP 117 dr. Hasil
  • 21bACC500130p1 Vybrané kapitoly z české kultury a historie, Pátek 12:30 NP 220 dr. Hasil
  • ACCE00057 4    Ústní a písemné vyjadřování v češtině II., Pondělí 14:10 NP 210  Kenderová
  • ACC110015  Základy slovotvorby, Středa 12:30 NP220 doc. Bozděchová
  • ACCE00072 Interpretace literárních textů, Úterý 15:50 NP301C dr. Kalenská
  • ACC500129  Jazykový workshop blokově, blok 1x za semestr (datum bude upřesněno) dr. Boccou Kestřánková
Úvod > Nástěnka > VOLNÁ KAPACITA PŘEDMĚTŮ v LS 2021/22