Pozvánka na přednášky Ústavu pro českou literaturu AV ČR 7.6., 13.6. a 14.6.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si vás pozvat na trojici červnových přednášek, které můžete navštívit osobně v pražské budově Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420, Praha 1) nebo sledovat na našem YouTube kanálu.

 

  1. 6. 2022 (17:00)

Jiří M. Havlík – Po pěšinkách za Pešinou. K novodobé edici díla Prodromus Moravographiae Tomáše Pešiny z Čechorodu

Horní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR (z cyklu Staročeský dýchánek)

 

Česká odborná veřejnost občas zmiňuje manko novodobého kritického zpřístupnění díla Tomáše Pešiny z Čechorodu (1629–1680), jednoho z nejvýznamnějších dějepisců své doby. Při úvahách o vydání jeho díla se Ondřej Koupil a Jiří M. Havlík rozhodli představit nejprve Prodromus – Předchůdce, který autor chápal jako prototyp budoucích obsáhlých dějin Moravy. V této přednášce Jiří M. Havlík představí informace o Pešinovi samotném a promluví o edici Prodromu a zjištěních, která práce na ní přinesla.

 

  1. 6. 2022 (16:00)

Grzegorz Nieć – Dějiny české knihy z polské perspektivy

Dolní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

 

Přednáška prof. Grzegorze Nieće (Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) představí probíhající výzkumný projekt nazvaný Dějiny české knihy. Cílem je ukázat vývoj knižní kultury v českých zemích, poznat a definovat fenomén vztahu Čechů ke knize a jeho význam v dějinách státu a národa. To vše v kontrastu s polskou knižní kulturou a s ohledem na česko-polské kontakty v této oblasti.

 

  1. 6. 2022 (17:00)

Vladimír Papoušek a kol. – Individuum, zkušenost a psaní „dějin“

Horní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR (z cyklu Literárněvědné fórum)

 

Úvodní přednáška Vladimíra Papouška z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity se pokusí otevřít diskusi několika podstatných otázek: 1. základního omylu historismu (K. Popper), tedy přesvědčení historiků o možnosti ovládnout dějiny, deskribovat a predikovat jejich morfologii; 2. otázky externí reality a jejích deskripcí ve vztahu k povaze literatury a literárního díla, resp. metaforičnosti pojmových aparátů; 3. otázky střetu individuální a kolektivní intence (J. Searle). Půjde tak o obecné metodologické a teoretické problémy týkající se jedinečnosti existence podnikající gesto psaní v prostředí kolektivních přesvědčení.

Diskuse, při příležitosti dokončení čtvrtého svazku dějin nové moderny, se dále zúčastní Michal Bauer (FF JČU) a Jan Wiendl (FF UK).

 

Více informací o jednotlivých přednáškách najdete v přiložených pozvánkách nebo v Kalendáři akcí na webu.

 

S přáním krásného června

 

Lenka Patoková

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na přednášky Ústavu pro českou literaturu AV ČR 7.6., 13.6. a 14.6.