BURZA PŘEDMĚTŮ S VOLNOU KAPACITOU

Milé studentky, milí studenti,

v pátek 14. 10. 2022 končí zápis do předmětů v SIS pro aktuální zimní semestr.

V některých našich předmětech je dosud volná kapacita. Chtěla bych Vás upozornit, že povinně volitelné a volitelné předměty, ve kterých bude k 14. 10. 222 zapsáno méně než 5 studentů nebudou v zimním semestru vyučovány. Zároveň jsem chtěla připomenout, že do seminářů mohou chodit (a skládat zápočty a zkoušky) pouze studenti do daných předmětů řádně zapsaní v SIS.
Zvažte prosím, zda se ještě nechcete do některých předmětů zapsat.

Ke zvážení doporučuji zejména následující předměty:

kód předmětu název předmětu vyučující volná kapacita Nutná min. jazyková úroveň
ACC110011 Produktivní dovednosti v kontextu SERRJ M.Boccou Kestřánková 10 B2
ACC110002 Praktická cvičení z pravopisu Z. Stárková 10 B2
ACC500116 Běžně mluvená čeština A. Ludwicki 10 B2
ACC110031  Česká literatura a kultura 19. století I., T. Vučka 12 B2
ACC110033  Česká literatura a kultura 20. století do současnosti I., T. Vučka 7 B2
ACC110018  Seminář k úvodu do literární vědy T. Vučka 12 B2
ACC500106 Úvod do literární historie a estetiky: metodologie, koncepty a teorie 19. a 20. století, T. Vučka 12 B2
ACC500108  Vybrané problémy české kultury a literatury 19. století T. Vučka 8 B2
ACC110005 Čtení z moderních českých dějin J. Hasil 4 B2
ACC110042 Produkce a percepce odborného textu J. Hasil 5 B2

Zkontrolujte si, že máte v SIS vše v pořádku, abyste i po 14. 10. 2022 mohli studovat v klidu a bez zbytečných organizačních komplikací.

Přeji Vám klidný a úspěšný semestr.
Za vedení ÚBS Svatava Škodová

Úvod > Nástěnka > BURZA PŘEDMĚTŮ S VOLNOU KAPACITOU