NOVÝ SEMINÁŘ ÚBS

Seminář pro krajany (ACCE00159)

Seminář je určený studentům-krajanům, tedy studentům, kteří mají rodinné kořeny spojeny s Českou republikou. Probíhá v letním semestru 2022/23 online – zařazen do kurzů virtuální mobility UK (POVIM fund, 4EU+ Shared Courses), mohou se ho zúčastnit i studenti žijící mimo ČR. Práce bude probíhat výhradně v malé skupině, vychází z individuální práce se studenty.

Cíli semináře jsou:

1) podle profilu konkrétního studenta-krajana systematicky zvyšovat jeho úroveň češtiny (zaměřit se na překonání potíží, které krajané v češtině mívají),

2) posílit u studentů-krajanů vnímání češtiny jako součásti identity,

3) seznámit studenty-krajany se zdrojovými dokumenty, které jim pomohou i po splnění semináře rozvíjet jejich jazykové schopnosti a dovednosti v češtině.

Podmínky pro vstup do semináře: 1) být student-krajan, 2) ovládat češtinu minimálně na úrovni B1 podle SERRJ.

Úvod > Nástěnka > NOVÝ SEMINÁŘ ÚBS