Výběrové řízení Erasmus+

Dne 1. 3. 2023 v 11.00 uskuteční Ústav bohemistických studií FF UK výběrové řízení v rámci programu Erasmus+ pro studijní pobyty na zahraničních univerzitách v zimním semestru akademického roku 2023/2024. Účastník výběrového řízení musí splnit následující podmínky:

1. do 28. 2. zaslat motivační dopis na adresu: tomas.vucka@ff.cuni.cz

2. do 28. 2. zaslat stručný životopis na adresu: tomas.vucka@ff.cuni.cz

3. k samotnému výběrovému řízení přinést doklad o jazykové způsobilosti (min. úroveň B2, jedná se o jazyk, v jakém bude uchazeč případně na dané univerzitě studovat, například pojede-li na univerzitu do Berlína, měl by mít jazykovou úroveň němčiny B2)

4. k samotnému výběrovému řízení přinést výpis studijních výsledků, který obdrží na vyžádání na studijním oddělení FF UK/vygeneruje ze SIS.

Výběrové řízení proběhne v prostorách Ústavu bohemistických studií FF UK, Na Příkopě 29, druhé patro v místnosti č. 209 (případně bude místnost ještě upřesněna v den řízení, budova i patro platí beze změny).

Podrobnější informace (způsob přihlášení, detailní informace k pobytům na jednotlivých univerzitách, způsob, jak získat výpis studijních výsledků nebo doklad o jazykové způsobilosti apod.) naleznou zájemci na odkazu  https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/

Na jednotlivá nabízená místa na univerzitách se mohou přihlásit také studenti, kteří nestudují na ÚBS, avšak studenti ÚBS (tedy studenti z domácí katedry) budou při obsazování jednotlivých míst upřednostněni. Studenti z jiných oborů a kateder, kteří by chtěli vycestovat prostřednictvím ÚBS, musí absolvovat výběrové řízení na své domácí katedře či se na své domácí katedře informovat o dalších potřebných náležitostech.

Základní informace jsou na odkazu http://erasmus.ff.cuni.cz/

Ústav bohemistických studií nabízí studijní pobyt na těchto univerzitách:

Université Libre de Bruxelles

Leipzig University

Plovdiv University ‚Paisii Hilendarski‘

University of Tampere

University of Helsinki

Humboldt University of Berlin

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Sorbonne University

Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení Erasmus+