BURZA PŘEDMĚTŮ S VOLNOU KAPACITOU

Milé studentky, milí studenti,

v pátek 24. 2. 2023 končí zápis do předmětů v SIS pro aktuální letní semestr.

V některých našich předmětech je dosud volná kapacita. Chtěl bych Vás upozornit, že povinně volitelné a volitelné předměty, ve kterých bude k 24. 2. 2023 zapsáno méně než 5 studentů, nebudou v zimním semestru vyučovány. Zároveň připomínám, že do seminářů mohou chodit (a skládat zápočty a zkoušky) pouze studenti do daných předmětů řádně zapsaní v SIS.
Zvažte prosím, zda se ještě nechcete do některých předmětů zapsat.

Ke zvážení doporučuji zejména následující předměty:
  • ACC500126 Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu, A. Zasina, Čtvrtek, 10:50, S131 HB
  • ACCE00162 5 Vybrané kapitoly z české gramatiky II, A. Zasina, Čtvrtek, 12:30, NP210
  • ACCE00057 Ústní a písemné vyjadřování, K. Kenderová, Pondělí, 14:10, NP117
  • ACC110069 Čeština v korpusech, I. Starý Kořánová, Čtvrtek 8.30, on-line
  • ACC110015 Základy slovotvorby, I. Bozděchová, Středa 12,30-14,00, NP 220
  • ACC110041 Základy české frazeologie a idiomatiky, I. Bozděchová, Středa 14,10-15,40, NP 301C
  • ACC110035 Interpretace současných českých literárních textů, J. Huleja, Pondělí, 15:50-17,25, NP 301C
  • ACCE00160 5 Poslechová a konverzační cvičení v češtině II., Úterý 10:50 – 12:20, NP210

Zkontrolujte si, že máte v SIS vše v pořádku, abyste i po 24.2.2023 mohli studovat v klidu a bez zbytečných organizačních komplikací.

Přeji Vám klidný a úspěšný semestr.
Za vedení ÚBS Adrian Jan Zasina

Úvod > Nástěnka > BURZA PŘEDMĚTŮ S VOLNOU KAPACITOU