Změny ve výuce dr. Stárkové 3.5.2023

Z důvodu ošetřování člena domácnosti dochází ke změně výuky dr. Z. Stárkové dne 3.5.2023:

Předmět Produkce a percepce odborného textu (PVP) – proběhne v prostředí Teams, vyučující zašle link všem studentům.

Předmět Stylistika a analýza textu (PP) – výuka odpadá, namísto prezentací zašlou studenti své vyučující závěrečné analýzy zadaných textů (do konce týdne). Vyučující všem studentům napíše přes SiS.

Úvod > Nástěnka > Změny ve výuce dr. Stárkové 3.5.2023