4EU+ kurzy

Zimní semestr 2023/24

Čeština pro cizince a pro krajany, úroveň B2 a C1 (ACCE00163)

Vyučující: M. Boccou Kestřánková

Seminář je určen studentům, kteří jsou cizinci učící se češtinu nebo uživatelé češtiny jako jazyka zděděného (tzv. krajané). Předmět je založen na individuálním přístupu ke studentům, na systematické práci zlepšování těch řečových činností, které studenti potřebují systematicky rozvíjet a zvyšovat v nich své schopnosti a dovednosti – pro rozvoj úrovně C1 je individuální přístup nezbytný.
Z těchto důvodů seminář probíhá výhradně v malé skupině. Práce spočívá především v plnění domácích úkolů, konzultacích a v diskusích nad problematickými oblastmi, kterým studenti čelí a na které je třeba nahlížet specificky (u uživatelů jazyka zděděného navíc nelze na jazyk nahlížet ani z perspektivy výuky jazyka cizího ani jazyka mateřského). Do semináře budou připravovány speciální materiály zohledňující potřeby seminaristů.
Seminář probíhá online.

Kurz má dva základní cíle:

1)    rozvíjet uvedené jazykové úrovně studentů (krajanů, cizinců) učících se češtině, neboť těchto mluvčí je omezené množství (navíc v případě češtiny – jazyk náležícího mezi „less widely spoken languages“),

2)    propojit tyto uživatele češtiny úrovní B2, C1, jejichž background je rozdílný, přesto je spojuje možné osobní a profesní využití češtiny ve světě.

Letní semestr 2022/23

Seminář pro krajany (ACCE00159)

plakát SEMINÁŘ PRO KRAJANY

Seminář je určený studentům-krajanům, tedy studentům, kteří mají rodinné kořeny spojeny s Českou republikou. Probíhá v letním semestru 2022/23 online – zařazen do kurzů virtuální mobility UK (POVIM fund, 4EU+ Shared Courses), mohou se ho zúčastnit i studenti žijící mimo ČR. Práce bude probíhat výhradně v malé skupině, vychází z individuální práce se studenty.

Cíli semináře jsou:

1) podle profilu konkrétního studenta-krajana systematicky zvyšovat jeho úroveň češtiny (zaměřit se na překonání potíží, které krajané v češtině mívají),

2) posílit u studentů-krajanů vnímání češtiny jako součásti identity,

3) seznámit studenty-krajany se zdrojovými dokumenty, které jim pomohou i po splnění semináře rozvíjet jejich jazykové schopnosti a dovednosti v češtině.

Podmínky pro vstup do semináře: 1) být student-krajan, 2) ovládat češtinu minimálně na úrovni B1 podle SERRJ.

Úvod > Kurzy češtiny > 4EU+ kurzy