Česká studia pro Ukrajinu

V letním semestru akademického roku 2021/22 nabízí Ústav bohemistických studií FF UK intenzivní jazykový kurz (20 hodin týdně) češtiny pro začátečníky pro občany Ukrajiny.

Požadavky na uchazeče

Zájemci o studijní pobyt na FF UK v režimu freemover se mohou hlásit zde. Registrujte se do kurzu Česká studia pro Ukrajinu u paní Renaty Jamin, renata.jamin@ff.cuni.cz.

Přihlášky ke Stipendiu Borise Němcova lze podávat do 20. 04. 2022 zde. Dotazy směřujte na UKraine@ff.cuni.cz.

ZS 22/23 Organizační podmínky kurzu

LS 21/22 Organizační podmínky kurzu

Datum konání kurzu

3.10.2022-22.12.2022, pondělí – pátek (vyjma státních svátků a dnů volna dle Harmonogramu akademického roku 2022/23)

 

01. 05. – 30. 09. 2022

pravidelná prezenční výuka: 01. 05. – 30. 06. 2022, 01. 08. – 30. 09. 2022

asynchronní výuka: 01. 07.- 31. 07. 2022

Rozvrh

ZS 22/23

 • PO 15:50-19:00, učebna NP215
 • ÚT 15:50-18:30, učebna NP215
 • ST 15:50-19:00, učebna NP215
 • ČT 15:50-18:30, učebna NP215
 • PÁ 15:50-18:30, učebna NP215

LS 21/22 PONDĚLÍ – PÁTEK, 4 výukové hodiny po 45 minutách denně

 • PO 9:00-12:10 NP 216
 • ÚT 14:00-17:10 NP 215
 • ST 14:00-17:10 NP 216
 • ČT 9:00-12:10 NP 216
 • PÁ 9:00-12:10 NP 216

V měsíci červenec 2022 proběhne asynchronní výuka.

(* Změna rozvrhu vyhrazena.)

Rozsah kurzu

v ZS 22/23 17 hodin týdně

v LS 21/22 20 hodin týdně, 22 týdnů

Úroveň kurzu

začátečníci (A1/A2) v LS 21/22, pokračující B1 v ZS 2022/23

Počet účastníků kurzu

minimum 10, maximum 15

Cena kurzu

Zvýhodněná cena: 4.800 Kč/měsíc, celkem 24.000 Kč v LS 21/22, 14.400 v ZS 22/23

Informace k platbě:

Kurzovné je třeba uhradit do 10. dne v měsíci

 1. online (variabilní symbol 618002, poznámka k platbě: celé jméno studenta, účel: Czech Studies for Ukraine ACCE00153 (monthly fee)).
 2. na pokladně FF UK v úředních hodinách. Variabilní symbol: 618002, do zprávy pro příjemce uvádějte své celé jméno (latinkou).

Místo výuky 

V učebnách Filozofické fakulty UK v centru Prahy:

 • Na Příkopě 584/29, Praha 1, 2. patro, NP 215 a NP 216

Docházka: 

Docházka na výuku je povinná! 

Kurz začíná přesně v čas napsaný v rozvrhu. Pozdní příchod o více než 15 minut je považován za absenci v dané hodině. 

V případě nepřítomnosti se student musí omluvit nejpozději do konce daného dne, jinak se jedná o neomluvenou absenci. Student se omlouvá vždy svému lektorovi, v případě absence delší než 3 dny hlásí svou nepřítomnost administrátorovi programu (Mgr. Ivana Skenderija, czechstudies@ff.cuni.cz). 

Pokud je účast ve výuce nižší než 70 % hodinové dotace kurzu, nebude student v kurzu hodnocen a na certifikátu dostane známku N. 

V případě 4 neomluvených absencí (1 absence = 90 minut) je student z programu vyloučen bez nároku na náhradu části poplatku za výuku. 

4 a víceneomluvených absencí  -> Vyloučení z programu Česká studia 
Omluvené absence > 30%  ->  Neklasifikován (N) z daného předmětu/tématu
Omluvené absence > 50%  ->  Neklasifikován (N) z kurzu
Krátkodobé absence (1-2dny) ->  Hlásí se lektorovi 
Dlouhodobé absence (nad 3 dny) -> Hlásí se administrátorce programu czechstudies@ff.cuni.cz

 

Úvod > Kurzy češtiny > Česká studia pro Ukrajinu