Kurzy češtiny pro zahraniční studenty FF UK

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty FF UK, kteří studují v rámci meziuniverzitních a mezivládních programů, Erasmus+, Visegrad, CEEPUS atd.

Kurzy jsou určeny pro mírně pokročilé až pokročilé studenty. (Výuka začátečníků probíhá v ÚČJTK, informace na Zahraničním oddělení, paní Mgr. Renata Jamin: renata.jamin@ff.cuni.cz nebo paní Mgr. Lenka Kristenová: lenka.kristenova@ff.cuni.cz).

HARMONOGRAM LS 2022 (podrobněji viz níže) 

Rozřazovací test             7. 2. – 16. 2. 2022 
Výsledek testu, zařazení do skupiny             17. 2. 2022 
Úvodní konzultace             17. 2. 2022,  14:00 – 15:00 
Začátek výuky               28. 2. 2022 

 

KONCEPCE KURZŮ: zde .

PREZENTACE PROGRAMU: zde.

ZAŘAZENÍ DO KURZU: Studenti jsou zařazeni do kurzů na základě on-line rozřazovacího testu na platformě Moodle. Pro přístup do Moodle se řiďte manuálem. Pro přístup do testu kontaktujte ivana.skenderija@ff.cuni.cz.

OTEVŘENÍ ROZŘAZOVACÍHO TESTU: 7. 2. 2022 

DŮLEŽITÉ! Než začnete vyplňovat rozřazovací test, vyplňte tento registrační formulář. Dokud nevyplníte registrační formulář, nebude vám sdělen výsledek vašeho rozřazovacího testu. Budete potřebovat znát formu stipendia (mezivládní, meziuniverzitní). Informaci najdete ve vaší dokumentaci!

LS 2022: Výsledek testu a zařazení do skupiny obdržíte v Moodle do pátku 18. 2. 2022 

ÚVODNÍ KONZULTACE: Pokud se potřebujete na cokoliv k výuce zeptat, budeme vám k dispozici na skupinové konzultaci ve čtvrtek 17. 2. 14:00-15:00. Zoom https://cuni-cz.zoom.us/j/8545042941. 

ZAČÁTEK KURZŮ: Všechny kurzy pro zahraniční studenty začínají až týden po začátku semestru, tj. v týdnu od pondělí 28. 2. 2022. Pokud jste si zapsali i další předměty z nabídky FF UK, počítejte s tím, že jejich výuka začíná od pondělí 21. 2. 2022 

ROZVRH pro LS 2021/22 najdete zde

Studenti z jiných fakult: Pokud jste studentem/studentkou jiné fakulty a máte zájem o naše kurzy češtiny, kontaktujte Mgr. I. Skenderiju, ivana.skenderija@ff.cuni.cz. Poplatek za kurzy je 400Kč za studento-kredit.  

O tom, co vás při studiu bohemistiky na FF UK v Praze čeká, se nejlépe dozvíte od jiných studentů, kteří už tuto zkušenost mají. Vlatka Daněk pocházející z chorvatského Daruvaru pro vás sepsala Malého průvodce, jak přežít ÚBS a vytěžit z něj (a Prahy) co nejvíce. Určitě odpoví na mnohé otázky, které si před příjezdem do Prahy kladete, a dozajista vás také pobaví. 

Malý průvodce, jak přežít ÚBS a vytěžit z něj (a Prahy) co nejvíce 

Úvod > Kurzy češtiny > Kurzy češtiny pro zahraniční studenty FF UK