Kurzy češtiny pro zahraniční studenty FF UK

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty FF UK, kteří studují v rámci meziuniverzitních a mezivládních programů, Erasmus+, Visegrad, CEEPUS atd.

Kurzy jsou určeny pro mírně pokročilé až pokročilé studenty. (Výuka začátečníků probíhá v ÚČJTK, informace na Zahraničním oddělení, p. Jamin: renata.jamin@ff.cuni.cz nebo p. Dawidson White: imogen.davidsonwhite@ff.cuni.cz

KONCEPCE KURZŮ: zde .

PREZENTACE PROGRAMU: zde.

ZAŘAZENÍ DO KURZU: Studenti jsou zařazeni do kurzů na základě on-line rozřazovacího testu na platformě Moodle. Pro přístup do testu kontaktujte sekretářku ÚBS p. Mikátovou: vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz.

LS 2021:

    • Pokud jste test absolvovali na začátku zimního semestru 2020, nemusíte test znovu skládat. Zapisujte si předměty pro skupinu, ve které jste studovali v zimním semestru, např. SKUPINA 3.
    • Pokud jste noví, musíte absolvovat test do čtvrtka 18.2. do 16 hod. individuálně. Pro přístup do testu kontaktujte sekretářku ÚBS p. Mikátovou: vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz
    • Výsledek testu a zařazení do skupiny obdržíte e-mailem do 19. 2. 2021.

ZAČÁTEK KURZŮ: Všechny kurzy pro zahraniční studenty začínají až týden po začátku semestru, tj. v LS 2021 v týdnu od 22. 2. 2021.

ROZVRH pro LS 2021 najdete zde

Studenti z jiných fakult: Pokud jste studentem/studentkou jiné fakulty a máte zájem o naše kurzy češtiny, kontaktujte sekretariát ÚBS. Poplatek za kurzy je 240 Eur za 1 semestr.

Malý průvodce, jak přežít ÚBS a vytěžit z něj (a Prahy) co nejvíce

O tom, co vás při studiu bohemistiky na FF UK v Praze čeká, se nejlépe dozvíte od jiných studentů, kteří už tuto zkušenost mají. Vlatka Daněk pocházející z chorvatského Daruvaru pro vás sepsala Malého průvodce, jak přežít ÚBS a vytěžit z něj (a Prahy) co nejvíce. Určitě odpoví na mnohé otázky, které si před příjezdem do Prahy kladete, a určitě vás také pobaví.

Úvod > Kurzy češtiny > Kurzy češtiny pro zahraniční studenty FF UK