Univerzita třetího věku

Čeština – jazyk světový?

Ústav bohemistických studií i ve školním roce 2020–2021 připravil pro seniory v rámci Univerzity třetího věku (U3V) kurz nazvaný Čeština – jazyk světový? Účastníci kurzu se spolu s lektory budou zamýšlet nad tím, zda a ev. v jakých oblastech česká kultura přesahuje hranice české kotliny a jaké je místo českého jazyka v rámci evropských a světových jazyků. Program kurzu najdete zde .

Z rozhodnutí vedení FF UK a s ohledem na koronavirovou krizi a na nízký počet definitivně přihlášených zájemců byl pro školní rok 2020-2021 zrušen.

Pro školní rok 2021-2022 připravujeme inovovaný kurz pro zimní i pro letní semestr.

V ZS 2022/2023 se kurz neotevírá.

 

Úvod > Kurzy češtiny > Univerzita třetího věku