2020 Tři podoby Boženy Němcové

 

V roce dvoustého výročí narození první velké české spisovatelky jsme v divadelním semináři připravovali hru věnovanou této osobnosti. Naším záměrem bylo načrtnout Němcovou jen v obrysech a dát jí tři, resp. čtyři možné podoby:

První podoba zobrazuje mladičkou Betty, jejíž život byl určován dvěma skutečnostmi, jednak rodinným původem a jednak předčasným sňatkem, navíc s mužem, kterého si nevyvolila. Betty měla složitý vztah s matkou, chladnou, přísnou a trestající, více tíhla k otci, vlídnému a láskyplnému, který však pobýval významnou část roku mimo domov.

V podobě druhé potkáváme mladou Barboru Němcovou již planoucí pro své ideály. Tím prvním je skutečná literární tvorba. Němcová už se nespokojuje jen se psaním českých dopisů, ale pouští se do prvních samostatných literárních počinů. Svou tvorbu a právo na ni se snaží před manželem obhájit a zároveň touží dokázat mu, že ona i její práce jsou hodny toho, aby je respektoval. Tím druhým tajným ideálem je touha prosadit si své právo na lásku, na intelektuální souznění a harmonický vztah opětovaného citu s mužem, který její tvorbu podněcuje.

Třetí podoba zachycuje zralou ženu vyškolenou životem v trvalé snaze alespoň o jakousi existenční samostatnost, ve snaze obstát v těžkém existenčním zápase o sebe a své děti, a to i v tak nevýhodném postavení, jaké jí způsobovalo dobové chápání úlohy ženy v manželském vztahu i ve společnosti.

Čtvrtá podoba naší Němcové je inspirovaná literární postavou Viktorky, která je Betty, Barboře a Boženě tak blízká. Je to mnohovrstevná postava, která v ději Babičky prochází složitým vývojem.

Němcová do ní vložila kus sebe sama, své obrovské životní odvahy. Ta Viktorce velí jít tam, kam ji srdce táhne, a radši zůstat pro ostatní pošetilým bláznem vytlačeným na okraj společnosti, než se nechat připravit o svou svobodu a právo na životní lásku.
Hra o Němcové byla ve srovnání s předešlými inscenacemi ambicióznější v tom, že herci se měli na jevišti pohybovat mezi kulisami a hrát s rekvizitami. O to větší bylo naše zklamání, když v polovině března byl vyhlášen nouzový stav. Nechtěli jsme společnou práci zahodit do koše, a tak jsme místo jevištního tvaru připravili konferenční on-line záznam stylizovaný jako divadlo. Pro usnadnění porozumění dialogům jsme
představení opatřili českými titulky.

Videozáznam měl premiéru 10. 6. 2020. Jeho uvedení předcházel trailer.
https://youtu.be/_y5OQXbBwuI

Hráli: Ágnes Hein, Aleksandra Stankova, Alla Nesterova, Askar Akayev, Elena Bondareva, Ema Dmochowska, Judyta Opalińska, Ladislav Ziju Wang, Lucie Hanyi Zhang, Minami Toyoshima, Renata Zhao Yue, Tetiana Solomadina, Vlatka Daněk
Scénář, režie: Ilona Starý Kořánová, Martina Frejová Krátká
Hudba: Minami Toyoshima, Tetiana Solomadina
Kostýmy: Aleksandra Stankova
Střih: Ivona Popchevska

Videozáznam:
https://youtu.be/EY8PNSIVqyc

Nápad vytvořit on-line představení pomocí konferenčních nástrojů s následnou editací nezůstal ojedinělý a inspiroval další studenty a jejich vyučující. V. Tuckerová se studenty bohemistiky a slavistiky na Harvardu vytvořili na podzim roku 2020 co do formátu podobný videoprojekt o Janu Ámosu Komenském a jeho díle.

https://www.youtube.com/watch?v=zkBb34Nk2u4&feature=youtu.be

Úvod > O katedře > Aktivity studentů ÚBS > Divadelní představení > 2020 Tři podoby Boženy Němcové