Sborníky studentů ÚBS

Malý průvodce, jak přežít ÚBS a vytěžit z něj (a Prahy) co nejvíce

Pro všechny studenty bohemistiky, kteří přijíždějí na stipendijní pobyt na FF UK, připravila kol. Vlatka Daněk v rámci semináře Ústní a písemné vyjadřování malého průvodce studiem, fakultou, Prahou a všemi českými překvapeními, která zde na cizince čekají.

 

KARANTÉNA

Sborník textů, které vytvořili v letním semestru 2020 studenti semináře Ústní a písemné vyjadřování, popisuje události po březnovém vyhlášení nouzového stavu a reflektuje jejich prožívání událostí v průběhu karantény.

Sborník Karanténa

 

Sborník k divadelnímu představení Tři podoby B. Němcové

Nouzový stav vyhlášený kvůli COVID-19 zamíchal životy nás všech. Omezení kontaktů na minimum a v jeho důsledku i distanční výuka si vyžádaly zcela nové přístupy k výuce a nejen k ní. Studenti a vyučující Divadelního semináře se vyslovují k tomu, jaká byla jejich cesta od scénáře k jeho realizaci v podobě on-line představení, co prožívali a co si s něj odnesli.

IX. Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyce 

Sborník je dostupný na Ústavu bohemistických studií

Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů
Sborník uspořádali Svatava Škodová a Milan Hrdlička
Jazykově upravily Hana Futerová a Tamah Sherman
Vydala Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Vyrobilo nakladatelství Euroslavica
Tisk Reprocentrum s. r. o., Blansko
Vydání první, stran 324
Praha 2018
ISBN 978-80-7308-884-2

 

 

Týden diverzity 2017

Týden diverzity, uspořádaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy ve dnech 10. – 13. dubna 2017, připravil prostor pro setkávání a diskuse odborníků, studentů i široké veřejnosti mimo akademickou obec. Osobnosti z akademického, veřejného, kulturního i politického světa mohli společně diskutovat nejen problémy odborného či vědeckého charakteru, nýbrž také otázky široce společenské, dotýkající se každodenního života. Odborné přednášky a besedy se prolínaly s tematickými workshopy, kulturními akcemi a svůj prostor rovněž dostaly prezentace, na nichž se podíleli studenti Filozofické fakulty společně se svými pedagogy.
Ústav bohemistických studií se rozhodl k Týdnu diverzity připojit dvěma akcemi: studenti – a je třeba připomenout, že se jedná o zahraniční studenty českého jazyka a české literatury – zorganizovali fakultní variantu literární kavárny, v jejímž rámci představili své texty reflektující Prahu a své vlastní zkušenosti se životem v tomto městě. Současně také pod vedením PhDr. Ilony Starý-Kořánové nastudovali hru Václava Havla Konference.

TÝDEN-DIVERZITY_NOVÝ

 

 

Úvod > O katedře > Aktivity studentů ÚBS > Sborníky studentů ÚBS