Další publikace

Podporujeme osvojování češtiny jako druhého jazyka – Metodické a výukové materiály pro 3.–9. ročník ZŠ (1., 2. díl)

V rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora“ (APIV A) realizovaném v Národním pedagogickém

 

institutu České republiky (NPI ČR) byly v červnu 2022 zveřejněny materiály na podporu výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků-cizinců a žáků s OMJ (dále jen žák-cizinec). Na jejich realizaci se podílely členky ÚBS FF UK, Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. a PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Materiály jsou volně ke stažení a jsou určeny jako pomůcka zejména pro začínající pedagogické pracovníky vzdělávající žáky-cizince na jazykové úrovni A1–B2 podle SERRJ (ve výuce žáků ve věkové kategorii 3.–5. ročníku jsou materiály zaměřovány na rozvíjení schopností a dovedností do jazykové úrovně B1). Vedle teoretické báze a metodických doporučení pro rozvoj komunikačních dovedností v češtině publikace obsahuje pracovní listy s texty, cvičeními, obrázky, zvukovými nahrávkami a klíčem. Cílem je, aby si učitel mohl potřebné části stáhnout a použít je přímo ve výuce. Součástí pracovních listů jsou podrobné metodické komentáře k jednotlivým krokům učitele, k variování úloh (zjednodušení, ztížení), k možnému rozvinutí aktivit aj.

  1. díl PDF – volně ke stažení, 2. díl PDF – volně ke stažení; součástí 2. dílu jsou zvukové nahrávky k vybraným cvičením, které učitel získá stažením souboru nahrávky 2 – zip; informace pro práci s nahrávkami jsou obsaženy v 2. díle.

Více o projektu viz https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/

 

 

 

 

RIITA

Milan Hrdlička

Nakladatelství Bor

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

1× kniha, brožovaná, 100 stran, česky

ISBN: 978-80-88367-08-6

Děj novely Riita je zasazen do univerzitního prostředí finských Helsinek. Líčí osudy různojazyčné milenecké dvojice, finské studentky a jejího českého přítele, na počátku devadesátých let minulého století. V příběhu se kromě jiného přibližuje jisté fatální selhání a jeho kruté následky. Novela je autorovou prvotinou. Ilustrovala Anna Škodová.

 

OZVĚNY Z HLUBIN ČASU

Milan Hrdlička

Nakladatelství Bor

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

1× kniha, brožovaná, 116 stran, česky

ISBN: 978-80-88367-13-0

Nadanému inženýrovi začíná být těsné Československo padesátých let. Za dramatických okolností prchá na Západ, odkud se do staré vlasti vrátí až po osmatřiceti letech, na sklonku života. Jeho senzační vynález, pozoruhodné životní osudy i kruté následky nelegálního odchodu hodlají popsat dva studenti žurnalistiky. Odmítá. Pátrají tedy na vlastní pěst. Oslovují fyzikovy kolegy, přátele, příbuzné. Každý z dotázaných něco dodá a doplní, ale současně také nedořekne, pouze naznačí. Při osobním setkání i chatu, po telefonu či skypu, mailem, dopisem. Střípky mozaiky… Z nich si představu o uplynulých událostech postupně dotváří sám čtenář. V poutavém příběhu se prolínají různé životní zkušenosti, prožitky, postoje, názory – na emigraci, na osobní odvahu a odpovědnost, na svobodu, na lásku, na život.

Úvod > O katedře > Publikace pracovníků ÚBS > Další publikace