Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2007: habilitace, titul docent (FF UP v Olomouci)
 • 1990: titul CSc.
 • 1986–1990: interní aspirantura (FF UK v Praze)
 • 1985: titul PhDr.
 • 1979–1985: oborové studium český jazyk – francouzský jazyk (FF UK v Praze)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • srpen 2009 – leden 2016: ředitel Ústavu bohemistických studií FF UK
 • od dubna 2007: docent − Ústav bohemistických studií FF UK (plný úvazek) a Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni (částečný úvazek od září 2007), lingvistická bohemistika
 • října 1997 – červen 2000 a říjen 2006 – červen 2007: hostující profesor − Faculté de Philosophie et de Lettres, Université libre de Bruxelles, čeština pro cizince
 • od ledna 1990: odborný asistent − Ústav bohemistických studií FF UK
 • od září 1986: asistent − Ústav slovanských (dnes bohemistických) studií FF UK v Praze, čeština pro cizince
 • v rámci programu Erasmus a meziuniverzitních výměn přednášky a výuka na univerzitách v Bruselu, Gentu, Berlíně, Lipsku, Paříži, Santiagu de Compostela, Vídni, Košicích, Plovdivu, Tampere, Oslu, Taipei, Soulu
 • výuka a přednášková činnost pro Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze

Granty

 • od 2014: Čeština v kontextu slovanských jazyků (nabývání kompetence v druhém jazyce u bilingvních mluvčích češtiny a dalšího slovanského jazyka), spoluřešitel, PRVOUK P10
 • 2014: Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatura v kombinácii (didaktika slovenčiny jako cudzieho jazyka, DISaC, mezinárodní expert, EU
 • od 2012: AKTION (Praha – Vídeň – Ostrava), spoluřešitel, EU
 • 2011–2013: Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentnym univerzitám (EXPERT), 018/2011/1.2./PV, kód ITMS: 26110230056, mezinárodní expert, EU
 • 2009–2012: Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk CZ.1.07/2.2.00/07.0259, spoluřešitel, EU
 • 2007–2008: APLEC, 229790-CP-1-2006-1-FR-LINGUA-L1 EU, řešitel za ČR, partneři Univerzita Szeged – CEPES Bucuresti – Université Nancy 2 – Vidéoscope
 • 2007: Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1), zadavatel Výzkumný ústav pedagogický v Praze (MŠMT ČR na základě usnesení vlády ČR ze dne 21.2.2007), spoluřešitel
 • 2007: Euro-Languages-Net-Plus, EU, spoluřešitel
 • 2006: Pilotní projekt vyškolení lektorů ČJ a kurzů češtiny pro cizince. CZ.04.3.07/3.2.01.02, spoluřešitel (partneři AUČCJ, Centrum pro integraci cizinců, Člověk v tísni)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • International Association of Teachers of Czech
 • spolupráce s CERMAT, Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) při MŠMT ČR, Nakladatelstvím Karolinum (recenzent) aj.
 • člen redakční rady (Nová čeština doma a ve světě, Bohemistyka, Studie z aplikované lingvistiky, Usta ad Albim, Lingua et Vita)
 • člen oborové rady (FF UK v Praze, FPE ZČU v Plzni, PF OU v Ostravě), školitel doktorandů na univerzitě v Praze, Plzni a Olomouci
 • garant oboru čeština pro cizince (FF UK)

 

Publikace
Úvod > O katedře > Vyučující > Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.