Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2010: FF UP v Olomouci: Ph.D., český jazyk
 • 2003: FF UP v Olomouci: Mgr., česká – francouzská filologie
 • 2003: FF UP v Olomouci: Bc., žurnalistika

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2011–dosud: Ústav bohemistických studií FF UK, lektorka
 • 2008–2012: Výzkumné a testovací centrum ÚJOP UK, tvorba specifikací a testových položek pro CCE–B1
 • 2008–2011: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, lektorka
 • 2007–2009: katedra bohemistiky FF UP v Olomouci, externí vyučující (syntax, obecná lingvistika)

Granty

 • vnitřní soutěž FF UK (2015): Inovace předmětu „Ústní a písemné vyjadřování“ (FF_15_TO1_054), hlavní řešitelka
 • GAUK č. 508712 (2012–2014): Čeština v afázii: čtyři experimenty, spoluřešitelka

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, členka
 • Olinco 2014, Olomouc, recenzentka abstraktů

 

Publikace
Úvod > O katedře > Vyučující > Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.