Mgr. Antoni Ludwicki

Mgr. Antoni Ludwicki

Adresa

Ústav bohemistických studií
Na Příkopě 29
Místnost č. NP208

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

Postgraduální studium: 2017–dosud; Slovanské filologie, FF UK
Magisterské studium: 2015–2017; Čeština pro cizince, FF UK
Bakalářské studium: 2011–2015; Bohemistika, Varšavská univerzita

Praxe od ukončení VŠ studia

leden 2021–dosud: externí lektor češtiny v programech ECES a NCSU; FF UK
únor 2020–dosud: externí lektor češtiny v programu Česká studia na Ústavu bohemistických studií FF UK; prezenčně a online
říjen 2018-dosud: Ústav bohemistických studií; externí vyučující předmětu Běžně mluvená čeština pro stážisty a řádné studenty FF UK; prezenčně a online

Konference

IX. Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku
Mezinárodní sympozium; 14–17.08.2018, Praha
poster na téma Pražská toponyma

Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka
4. Didaktická konference v Praze, 9-10.05.2018
příspěvek společně s prof. PhDr. Marií Čechovou, DrSc. na téma Mluvená zpravodajství jako zdroj komunikační výchovy

Škola, jazyk a literatura
Studentská konference; 1.11.2017, Ústí nad Labem.
příspěvek na téma: Vývoj rozhlasového zpravodajství po 2. světové válce

Granty

NAKI DG16P02B018 Abeceda českých reálií; témata z oblastí LGBTQIA+ v ČR, rozhlas v ČR a kuriozit

Další aktivity

říjen 2018-dosud; tajemník Ústavu bohemistických studií
2018-dosud; Letní škola slovanských studií; tlumočník, tajemník (od roku 2019)

Úvod > O katedře > Vyučující > Mgr. Antoni Ludwicki