PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

 

 • 2017: KČJ PedF UK v Praze, obor Didaktika českého jazyka, titul Ph.D.
 • 2010:  FF UK v Praze, obor Německý jazyk – státní rigorózní zkouška, titul PhDr.
 • 2009: FF UK v Praze, program Filologie a Učitelství pro střední školy, obor Český jazyk a literatura – Německý jazyk, titul Mgr.
 • 2009–2010: KTF UK v Praze, obor Dějiny křesťanského umění (ukončeno)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2008–2011: lektorka češtiny pro cizince, ÚJOP UK, Praha-Albertov
 • 2011–dosud: odborná lektorka ÚBS FF UK, Praha

Granty

 • 2015–2016: Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím / druhém jazyku, GAUK, projekt č. 310015 – hlavní řešitelka
 • 2015: Inovace předmětu „Ústní a písemné vyjadřování“, Vnitřní soutěž FF UK 2015 (FF_15_TO1_054) – spoluřešitelka
 • 2014–2016: On-line Reading and Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2 (WRILAB2), LLP EU, www.wrilab2.eu – spoluřešitelka
 • 2013: Zvýšení úrovně zkoušky z ČJ pro trvalý pobyt na A2, NÚV, projekt č. 3016 – spoluřešitelka
 • 2013: Metodika výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince, NÚV, projekt č. 3006 – spoluřešitelka

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • 2011–dosud: členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), v l. 2011–2012 členka Výboru AUČCJ

 

Publikace
Úvod > O katedře > Vyučující > PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.