PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

  Adresa

  Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

  • 2017: KČJ PedF UK v Praze, obor Didaktika českého jazyka, titul Ph.D.
  • 2010:  FF UK v Praze, obor Německý jazyk – státní rigorózní zkouška, titul PhDr.
  • 2009: FF UK v Praze, program Filologie a Učitelství pro střední školy, obor Český jazyk a literatura – Německý jazyk, titul Mgr.
  • 2009–2010: KTF UK v Praze, obor Dějiny křesťanského umění (ukončeno)

  Praxe od ukončení VŠ studia

  • 2011–dosud: odborná lektorka ÚBS FF UK, Praha;
   • 10/2022-12/2022 zástupkyně ředitelky ÚBS FF UK
   • 2012–8/2018 funkce tajemnice ústavu
   • 2011–2015 Erasmus koordinátorka ústavu
   • 10/2016–8/2018 zástupkyně ředitelky ÚBS FF UK
  • 2008–2011: lektorka češtiny pro cizince, ÚJOP UK, Praha-Albertov

  Granty

  • 7/2018, 2019–2022: Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A), projekt realizovaný v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR); https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/ – spoluřešitelka
  • 2015–2016: Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím / druhém jazyku, GAUK, projekt č. 310015 – hlavní řešitelka
  • 2015: Inovace předmětu „Ústní a písemné vyjadřování“, Vnitřní soutěž FF UK 2015 (FF_15_TO1_054) – spoluřešitelka
  • 2014–2016: On-line Reading and Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2 (WRILAB2), LLP EU, www.wrilab2.eu – spoluřešitelka
  • 2013: Zvýšení úrovně zkoušky z ČJ pro trvalý pobyt na A2, NÚV, projekt č. 3016 – spoluřešitelka
  • 2013: Metodika výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince, NÚV, projekt č. 3006 – spoluřešitelka

  Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

  • 2011–2015: členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), v l. 2011–2012 členka Výboru AUČCJ
  Rozvrh
  Publikace

  • Boccou Kestřánková M., Stárková Z.: Podporujeme osvojování češtiny u dětí a žáků cizinců. Metodické a výukové materiály pro 3. - 9. ročník základních škol. 1. díl. Praha, Národní pedagogický institut ČR, 2022. 75 s. • p. ISBN 978-80-7578-094-2.
  • Boccou Kestřánková M., Stárková Z.: Podporujeme osvojování češtiny u dětí a žáků cizinců. Metodické a výukové materiály pro 3. - 9. ročník základních škol. 2. díl. Praha, Národní pedagogický institut ČR, 2022. 338 s. • p. ISBN 978-80-7578-094-2.
  • Laufková V., Adamovičová A., Boccou Kestřánková M., Havlíková D., Paldusová M., Stárková Z., Valková J., Vodičková K.: Formativní hodnocení ve výuce češtiny jako cizího jazyka. In Suchomelová L.: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2018. Praha, Akropolis ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2019, s. • p. 81-98. ISBN 978-80-7470-238-9.
  • Stárková Z.: Experimentální psaní na 2. stupni české ZŠ aneb jak si vedou čeští žáci a žáci s OMJ? Didaktické studie, 2018, č. • no. 10, s. • p. 93-107. ISSN 1804-1221.
  • Adamovičová A., Stárková Z.: Wrilab2 - on-line kurz psaní pro jazykové úrovně B1-C1. In Suchmelová L.: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis, 2018, s. • p. 141-146. ISBN 978-80-7470-238-9.
  • Stárková Z.: Vliv klasických postupů při nácviku dovednosti psaní na rozsah slovní zásoby ve srovnání s metodou psaní tvůrčího. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics [online], 2017, č. • no. 8, s. • p. 48-62. ISSN 1804-3240.
  • Stárková Z.: Psaní v češtině jako cizím a druhém jazyku - metoda blended learning. In Cimermanová I., Sepešiová M.: Výzvy2017 Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? – zborník príspevkov. Nitra, SlovakEdu, o.z. Nitra, 2017, s. • p. 284-292. ISBN 978-80-89864-03-4.
  • Hajíčková Z.: Repertoár textových žánrů podle dovedností. In Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2016, s. • p. 67-71. ISBN 978-80-7481-163-0.
  • Hajíčková Z., Adamovičová A.: Rozvoj dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku v akademickém prostředí. CASALC Review, 2016, č. • no. 6, s. • p. 94-101. ISSN 1804-9435.
  • Hajíčková Z.: Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím - druhém jazyku: Akční výzkum. Praha, ¨Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2016. 134 s. • p. ISBN 978-80-7290-891-2.
  • Hajíčková Z.: Učebnice pro žáka-cizince. Nová Čeština doma & ve světě, 2016, č. • no. 6, s. • p. 36-49. ISSN 1805-367X.
  • Hajíčková Z., Adamovičová A.: Česká verze projektu Wrilab2. In Perissutti A., Kuri S., Doleschal U.: Wrilab2 A Didactical Approach to Develop Text Competences in L2. Zürich, LIT Verlag GmbH  Co. KG Wien, 2016, s. • p. 75-101. ISBN 978-3-643-90859-9.
  • Hajíčková Z.: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka: zpráva z konference konané v Praze 28.-30. 4. 2015 pod záštitou KČJ PedF UK v Praze. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2015, č. • no. 6, s. • p. 166-170. ISSN 1804-3240.
  • Hudousková A., Boccou Kestřánková M., Hajíčková Z., Starý Kořánová I.: Ústní a písemné vyjadřování pro pokročilé (čeština pro cizince). Praha, FF UK, 2015. 145 s. • p.
  • Hajíčková Z.: K rozvoji dovednosti psaní. In Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VII. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 159-169. ISBN 978-80-7308-525-4.
  • Hajíčková Z.: Repertoár textových žánrů podle dovedností. In Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha, NÚV, 2014, s. • p. 52-55. ISBN 978-80-7481-076-3.
  • Hajíčková Z.: Kritická místa ve výuce češtiny? Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2014, č. • no. 5, s. • p. 145-148. ISSN 1804-3240.
  • Hajíčková Z., Čermáková A.: Deutschlehrer als Normautoritäten an tschechischen Mittelschulen. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2014, č. • no. XXIII, s. • p. 59-83. ISSN 0567-8269.
  • Hajíčková Z.: K didaktice tvůrčího psaní pro cizince. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. XII, s. • p. 57-82. ISSN 1213-7618.
  • Hajíčková Z.: Tvůrčí psaní ve výuce češtiny jako cizího jazyka. In Šmejkalová M.: Nové trendy v didaktice českého jazyka. Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Nakladatelství Karolinum, 2011, s. • p. 145-155. ISBN 978-80-7290-603-1.
  • Hajíčková Z.: Tvůrčí psaní pro mládež. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011. Praha, Akropolis, 2011, s. • p. 201-209. ISBN 978-80-87481-63-9.
  • Hajíčková Z.: Tvůrčí psaní ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Krajiny češtiny, 2011, č. • no. 3, s. • p. 64-69. ISSN 1804-3283.
  Vedení závěrečných prací

   
  Úvod > O katedře > Vyučující > PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.