Erasmus

Vážené studentky, vážení studenti,

Ústav bohemistických studií FF UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty studentů na zahraničních univerzitách pro akademický rok 2018/2019 v rámci programu Erasmus+.

Zájemci o studijní pobyt nechť do 24. 9. 2018 zašlou na e-mailovou adresu tomas.vucka@seznam.cz  motivační dopis, který musí obsahovat tyto náležitosti:

osobní údaje (jméno a příjmení, kontaktní adresa /e-mail), jméno vybrané univerzity (fakulty), dobu předpokládaného pobytu (v případě možné volby mezi jedním či dvěma semestry), důvod volby vybrané univerzity (fakulty) a specifikaci studijního záměru (náplň studia s ohledem na vlastní specializaci, bakalářskou či diplomovou práci apod.). Předpokladem pro výběr uchazeče je také zvládnutý anglický jazyk na minimální na úrovni B2.

Výběrové řízení proběhne dne 26. 9. 2018 ve 9.00 hod. v místnosti č. 303 na hlavní budově FF UK.

 

Ústav bohemistických studií nabízí pro akademický rok 2018/2019 studijní pobyty na těchto univerzitách:

Université Libre de Bruxelles (pro 2 mgr a 2 bc studenty nejvíce na 1 semestr)

Leipzig University (pro 1 bakaláře s možností na 2 semestry)

Plovdiv University ‚Paisii Hilendarski‘ (pro 2 studenty bez rozlišení, nejvíce na 1 semestr)

Paris-Sorbonne University (Paris IV) (pro 2 bc studenty s možností na 2 semestry)

University of Helsinki (pro 1 bc a 1 mgr studenta s možností na 2 semestry)

Humboldt University of Berlin (pro 4 studetny bez rozlišení na 1 semestr)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice (pro 2 bce a 1 mgr s možností na 2 semestry)

_________________________________________________________________________________

 

Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Bilaterální smlouvy Erasmus+ zde.


Vyjet na zahraniční stáž mohou studentivyšších ročníků v případě hlubokého a odůvodněného zájmu (např. výzkum a psaní bakalářské/diplomové práce), při výborném studijním prospěchu(nutno komisi předložit výpis studijních výsledků) a dostatečné jazykové znalosti.

Informace k programu Erasmus a administrativní postup: http://www.ff.cuni.cz/FF-272.html

On-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/.

Studenti se musí ve webové aplikaci přihlásit nejpozději v den výběrového řízení. Lze podat přihlášku až na tři místa.

Studenti, kteří chtějí vyjet přes jiné ústavy, musejí absolvovat výběrové řízení i na mateřském ústavu, tj. na obou.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.

Více informací sekce Erasmus na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty UK.