Erasmus

Vážené studentky, vážení studenti,

Ústav bohemistických studií FF UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty studentů na zahraničních univerzitách pro akademický rok 2019/2020 v rámci programu Erasmus+. Zájemci o studijní pobyt nechť do 18. 3. 2019 zašlou na e-mailovou adresu tomas.vucka@seznam.cz motivační dopis, který musí obsahovat tyto náležitosti: osobní údaje (jméno a příjmení, kontaktní adresa /e-mail), jméno vybrané univerzity (fakulty), dobu předpokládaného pobytu (v případě možné volby mezi jedním či dvěma semestry), důvod volby vybrané univerzity (fakulty) a specifikaci studijního záměru (náplň studia s ohledem na vlastní specializaci, bakalářskou či diplomovou práci apod.). Předpokladem pro výběr uchazeče je také zvládnutý anglický jazyk na minimální na úrovni B2.

Výběrové řízení proběhne dne 20. 3. 2019 v 10.00 hod. v místnosti č. 303 na hlavní budově FF UK

Ústav bohemistických studií nabízí pro akademický rok 2019/2020 studijní pobyty na těchto univerzitách:

Université Libre de Bruxelles (pro 2 mgr a 2 bc studenty nejvíce na 1 semestr)

Leipzig University (pro 1 bakaláře s možností na 2 semestry)

Plovdiv University ‚Paisii Hilendarski‘ (pro 2 studenty bez rozlišení,  nejvíce na 1 semestr)

Paris-Sorbonne University (Paris IV) (pro 2 bc studenty s možností na 2 semestry)

Humboldt University of Berlin (pro 4 studetny bez rozlišení na 1 semestr)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice (pro 2 bce a 1 mgr s možností na 2 semestry)

_________________________________________________________________________________

 

Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Bilaterální smlouvy Erasmus+ zde.


Vyjet na zahraniční stáž mohou studentivyšších ročníků v případě hlubokého a odůvodněného zájmu (např. výzkum a psaní bakalářské/diplomové práce), při výborném studijním prospěchu(nutno komisi předložit výpis studijních výsledků) a dostatečné jazykové znalosti.

Informace k programu Erasmus a administrativní postup: http://www.ff.cuni.cz/FF-272.html

On-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/.

Studenti se musí ve webové aplikaci přihlásit nejpozději v den výběrového řízení. Lze podat přihlášku až na tři místa.

Studenti, kteří chtějí vyjet přes jiné ústavy, musejí absolvovat výběrové řízení i na mateřském ústavu, tj. na obou.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.

Více informací sekce Erasmus na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty UK.